OBRIM CAMÍ A L'ESPERANÇA

#AllàOnEnsNecessites 

Memòria  2023 | Càritas Diocesana de Girona

Tu tens molt a veure en l'acollida i 

acompanyament que hem fet aquest 2023


Un 50% de les persones ateses per Càritas Diocesana de Girona treballa i un 40% són menors de 35 anys

"Tots els agents implicats hem de continuar treballant per afrontar el repte de les problemàtiques que es deriven de les desigualtats. Any rere any, es cronifiquen i afecten més col·lectius"

Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona